Magic Lake

Regurile centrului de pescuit sportiv

 

Pentru ca pescarii să-şi petreacă timpul în mod plăcut şi util, următoarele reguli
sunt valabile pentru toţi oaspeţii:
- Pescuitul este permis de la răsăritul până la apusul soarelui
- Fiecare pescar sportiv trebuie să se prezinte la supraveghetorul de serviciu
cu cartea de identitate
- Pescarul trebuie să aibă juvelnic din plastic (nu din metal) cu o mărime de min. 1 metru,
pentru a evita vătămarea peştilor depozitaţi
- Folosirea minciogului este obligatoriu
- Peştele păstrat în juvelnic nu se eliberează
- Peştele sub 0.5 kg. şi peste 3 kg. se eliberează pe loc
- Taxarea se efectueaza pe lac iar bonul primit se păstrează până la finalizarea partidei
de pescuit. Taxa de pescuit platită este nereturnabilă. Biletul nu este transmisibil.
- Pe toata durata partidei de pescuit, personalul baltei are dreptul să controleze pescarul
(in juvelnic, în bagaje şi în autoturism ) şi să cântărească peştele capturat de pescari.
- Este strict interzisă cedarea peştilor prinşi de către un pescar la alţi pescari. Este strict
interzis să pună peştele în acelaşi juvelnic 2 sau mai mulţi pescari!!!
- Copiii cu vârsta sub 14 ani şi femeile care însoţesc pescarii pot pescui cu o undiţă gratuit
exclusiv în sistemul prinzi şi eliberezi, dar numai în dreptul standului pe care îl ocupă pescarul!
- Pescarul trebuie să împacheteze şi să părăsească locaţia cu 20 de minute
înaintea orei de închidere
- Se poate cumpăra peşte la preţul zilei, fără limitare cantitativă

Nerespectarea regulamentului interior atrage după sine excluderea de pe lacul nostru de pescuit!
Fiecare pescar poate pescui cu 2 undiţe, fiecare cu câte 2 cârlige.